سلام.من رتبم3100 شده.میخاستم ببینم به نظر شما داروسازی تعهدی توی شهر خودم که کرمانشاه هست و 18سال تهعد خدمت در مناطق محروم داره رو قبول میشم؟؟؟و ایا به نظرتون انتخاب همچنین رشته ای سخت نیست؟؟با این شرایط؟

وبه نظرتون فیزیوتراپی همدان رو میشه با این رتبه قبول شد؟؟؟

بینایی سنجی تهران چطور؟؟