سلام راستش من چند وقتیه در زندگی به بن بست رسیدم الان چهارساله ییکارم دست به همه کاریم زدم ولی نشده الان همه دوستام رفتند سر کار و ازدواج کردن و احساس میکنم عقب افتادم ازشون چندوقتیه همش فکر خودکشی میاد تو ذهنم دیگه نمیدونم چیکارکنم