کلمه روان پریش برای توصیف کردن موقعیت به کار خواهد رفت که بر روی سیستم اعصاب موثر می باشد و باعث اختلال در رابطه شخص با حقیقت خواهد شد .
هنگامی که فردی به این صورت بیمار می‌شود ارتباط فکر و ذهن او با شرایط قطع خواهد شد که به آن روان پریش می‌گویند.
روان پریشی بیشتر در اشخاص جوان رخ خواهد داد و حدود ۳ تا ۵ نفر از هر صد نفر حالاتی از روان پریشی را به تجربه کردند.
پرداخته اند که این مقدار بیشتر از شیوع دیابت بیماری قند به وجود می‌آید که غالباً مردم از این دوره بیماری رهایی پیدا خواهند کرد.
و روان پریشی امکان دارد برای فردی رخ بدهد و مانند هر بیماری دیگری می توان آن را معالجه کرد که روان پریشی انواع متعددی دارا می باشند .
مثل اسکیزوفرنی و افسردگی روان پریشی و همینطور بیماری دو قطبی و دو اختلال هذیانی می باشد.
که اسکیزوفرنی از موارد شایع بیماری روانپزشکی به حساب می‌آید که حدوداً ۱۵ درصد از اشخاص جامعه را در طول عمر مبتلا به آن می شوند.

نشانه های روان پریشی

 • روان پریشی می‌تواند باعث تحولات خلق و تفکرات و آشکار شدن عقیده های غیر معمولی بشود.
 • و مجموعه این عوامل موجب می‌شوند که نتوان احساسات فرد بیمار به درک کردن پرداخت.


تفکر گیج و مبهم

 • در این حالت تفکرات روزمره مبهم شده و ارتباط معمول و همین طور طبیعی همدیگر را از دست خواهد داد .
 • و صحبتهای فرد مشخص و نامفهوم خواهد شد و فرد امکان دارد در تمرکز کردن و دنبال کردن مکالمه و یا یادآوری مسئله ها مشکل داشته باشند .
 • و سرعت تفکرات امکان دارد بسیار تند و یا کند پیش برود.


اعتقادات نادرست

 • شخصی که یک دوره روان پریش را به تجربه کردن پرداخته است امکان دارد دچار عقیده های نادرست و نا به جایی که هیجان نام دارد بشود.
 • که در این حالت فرد شناخته عقیده های خود اطمینان دارد که بحث های منطقی نمی تواند تحولی در آنها به وجود آورند.
 • به طور مثال امکان دارد فردی از چگونگی توقف کردن اتومبیل ها در بیرون منزل اظهار داشته باشند که پلیس او را تحت نظر دارا می باشد.


توهم

 • در روان پریشی فرد چیزهایی را مشاهده می کند و می شنود و همینطور حس می کند.
 • و می چشد و یا به مشام آن می رسد که موجود نمی باشد به طور مثال چیزهایی را می شنود.
 • که شخص دیگری آن را نمی شنود و چیزهایی را مشاهده می‌کند که موجود نمی باشد.
 • نشانه ها در اشخاص متعدد دارای فرق می باشند و امکان دارد در طی زمان تحول پیدا کند.
 • یک دوره روانپریشی در سه مرحله رخ می دهد طول این دوره ها از شخصی به شخص دیگر دارای فرق می باشد.


مرحله اول مقدماتی
در مرحله نشانه ها گنگ و مبهم می باشند و به دشواری می‌توان متوجه آن شد و امکان دارد.
تحولاتی در چگونگی بیان کردن احساسات و درک ها و تفکرات به وجود آید.
به طور مثال شخصی حالت مشکوک و بدبین بودن پیدا خواهد کرد
و دیر می خوابد و مرتب دارای دلشوره می باشد.
و انگیزه قبلی خود را برای کار کردن از دست خواهد داد و زود عصبانی می شود.


مرحله دوم حاد
این مرحله نشانه روان پریشی به وضوح تجربه خواهد شد و نشانه مانند توهم ذهنی ، هذیان و یا تفکر مبهم دارا می باشد.


مرحله سوم بهبودی
گروهی از بیماران روان پریشی پیش از معالجه می باشند و سرمشق برطرف شدن نشانه از شخصی به شخص دیگر تفاوت دارد.
و برطرف کردن نشانه بیماری تدریجی می باشد. گروهس از بیماران پس از اولین دوره روان پریشی بهتر خواهند شد .
و هرگز به دوره های دیگری از روان پریشی را به تجربه کردن نمی پردازند.


انواع متعدد روان پریش

 • روان پریش اسم می باشد که بر مجموعه نشانه معین و بدون در نظر داشتن دلیل بیماری می شود.
 • و تجربه هر شخصی از زبان پریشی دارای فرق می باشد.
 • و دادن یک اسم به خصوص یا قرار دادن برچسب بیماری روان پریشی
 • بر روی شخص در مرحله های اولیه همیشه پر فایده نمی باشد.
 • تشخیص دادن به معنای شناختن یک بیماری از راه تفسیر کردن
 • نشانه های موجود و عامل آشکار شدن بیماری و طول مدت نشانه ها می باشد.
 • و هنگامی که شخصی برای اولین بار دوره روان پریش را به تجربه کردن می‌پردازد.
 • تشخیص دادن دقیق نوع روانپریش بسیار دشوار و سخت می باشد.
 • به دلیل اینکه بیشتر عوامل توصیف کننده هنوز واضح نمی باشد.


و با وجود این بعضی از انواع آن شامل موارد زیر می شود:


روان پریشی ناشی از مواد
استفاده کردن یا ترک کردن مواد مثل الکل و شیشه و دیگر مواد می‌توانند با آشکار شدن نشانه ی روان پریشی مرتبط باشند.
و برخی اوقات این نشانه ها پس از برطرف شدن اثر یک ماده از میان خواهند رفت.
و در مواردی دیگر بیماری امکان دارد طولانی بشود یا بعد از ترک کردن مواد تظاهر نماید.


روان پریشی به دلیل آسیب های مغزی
بعضی اوقات روان‌پریشی امکان دارد علامت آسیب های وارد شده به سر یا مربوط به بیماری فیزیکی که رویکرد مغز را مختل خواهد کرد.
مانند ایدز یا سرطان و یا انسفالیت که در اینگونه موارد غالباً نشانه های دیگری مانند مشکلات در حافظه یا اختلال جهت یابی
و همینطور نشانه جسمی مانند تب و درد و یا جراحت نیز موجود می باشد.


روانپریشی واکنشی گذرا
نشانه روانپریشی امکان دارد به صورت ناگهانی به دنبال یک استرس در زندگی شخص مانند مرگ یکی از اعضای خانواده.
یا تحول پیدا کردن در فضای زندگی آشکار شود که نشانه ها می توانند به صورت شدید باشند.
ولی غالباً به سرعت در عرض تنها چند روز بهتر خواهد شد.
منبع:مرکز مشاوره ستاره ایرانیان