سلام،من پنج ساله که ازدواج کردم و دوساله دارای زندگی مستقل هستم.تقریبا از همون ابتدا در عصبانیت به هم فحش دادیم و هر دفعه هم بدتر از قبل شده و من اصلا این قضیه رو دوست ندارم.ممنون