با سلام
ایا امکان بارداری با مالش واژنی که هنوز پرده ی بکارت سالم دارد با دستی که شاید کمی به پیشاب الوده شده باشد وجود دارد؟مثلا پشر قبل از مالش واژن کمی دستش را به الت خودش زده باشد در حد چند ثانیه ولی هنوز ارضا در او رخ نداده باشه
کسی تجربه ای چیزی نداره؟