اگه با فردی مواجه شدین که با قرص برنج مسموم شده یا اقدام خودکشی کرده اما حالا پشیمونه یا خودتون پشیمون شدین:

به هیچ عنوان آب ندین به شخص، آب دشمن کسیه که قرص برنج مصرف کرده. آب=مرگ حتمی

عوضش روغن زیتون یا هر روغن غیر قابل جذب دیگه ای بهش بدین. بهترین روغن: روغن نارگیل بعد روغن زیتون
اگه دم دست نبود پارافین بدین، وازلین/کرم مربوط کننده دست و صورت بدین.

لحظه ها به شدن سرنوشت سازه و ممکنه 10 ثانیه زودتر اقدام کنید به دادن روغن=جون شخص نجات داده بشه. پس قبل رسیدن اورژانس یا رساندن بیمار به بیمارستان روغن زیتون یا پارافین بدین به شخص مسموم.
بعد این کار سریعا فرد رو به بیمارستان برسونید. اونجا روغن نارگیل و پودر پتاسیم پرمنگنات میدن بهشون.

شخصی که قرص برنج مصرف کرده، حتماً حتماً باید بره بخش مراقبت ویژه بیمارستان.

اگه زود روغن بهش نرسه یا آب بهش داده بشه، مرگ فوق العاده دردناک و زجر آوری رو تجربه میکنه و پزشکا هم نمیتونن هیچ کاری براش انجام بدن. فقط میشنن مرگ زجر آور و تشنج های وحشتناک رو تماشا می کنند و ازش رنج میبرن. هیچ کاری از دستشون بر نمیاد.
مسمومیت با قرص برنج= شکنجه کارکنان بیمارستان و پرستارا و پزشکا، یه آدم داره زجر کش میشه اما هیچ کاری از دستت برنمیاد و فقط باید تماشا کنی.

خودکشی با قرص برنج وحشتناک ترین نوع خودکشیه، شخص ساعت ها زجر میکشه، به شدتی که ممکنه هر ثانیه آرزو کنه کسی یه تیر تو سرش خالی کنه زودتر راحت بشه، اما خودش چنین توانی رو نداره! هرگز بهش فکر هم نکنید.